Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid

Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Dat betekent rechten respecteren en illegale praktijken doelmatig en doeltreffend aanpakken. Pas wanneer burgers en bedrijven er ten volle op vertrouwen dat hun gegevens online veilig zijn, kan de digitale economie haar volle potentieel bereiken.

Icoon aanpak van illegale inhoud en praktijken

Aanpak van illegale inhoud en praktijken

We werken een modern juridisch kader uit dat burgers en bedrijven beschermt tegen illegale inhoud en activiteiten op het net. Nieuwe maatregelen zoals online beslechting van consumentengeschillen of efficiënte procedures tegen illegale online content zorgen ervoor dat online dezelfde bescherming geldt als offline.

Icoon veilige en privacy-vriendelijke online omgeving

Veilige en privacy-vriendelijke online omgeving

Technologie en de daarbij horende risico’s evolueren razendsnel. Iedereen moet beseffen dat ook een online voordeur grondig op slot moet. We ondersteunen initiatieven om kinderen, volwassenen en bedrijven bewust te maken van hoe ze het internet op een veilige en privacy-vriendelijke manier kunnen gebruiken

Icoon cyberveiligheid

Cyberveiligheid

Het Centrum voor Cybersecurity werkt een cybersecurity strategie uit voor België, zowel op het vlak van informatie- als netwerkveiligheid, als inzake de strijd tegen (georganiseerde) cybercriminaliteit. Het centrum geeft ook adviezen om de bedrijven, consumenten en openbare diensten beter te beschermen.

Omdat burgers, ondernemingen en overheden meer en meer afhankelijk zijn van telecominfrastructuren, en dus bijzonder kwetsbaar zijn wanneer een crisis zich voordoet, voorziet het Centrum  voor Cybersecurity een plan voor nood- en crisissituaties.

Volgende prioriteit

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.