Digitale economie

De volgende jaren zullen digitale innovaties voor elke twee jobs die verdwijnen er vijf nieuwe creëren, berekende The Lisbon Council. De digitalisering stimuleert mensen om te ondernemen en brengt nieuwe spelers op het veld. Het resultaat is sterkere concurrentie, meer innovatie en toegenomen dienstkwaliteit.

“Digital Belgium” kiest voor een aanpak die de digitale economie versterkt en het perspectief op jobs en groei verbreedt.

Aandacht voor start-ups

Aandacht voor start-ups

Start-ups zijn de brandstof van de digitale economie. De digitale reuzen van morgen worden vandaag geboren. Hoewel in België veel geld slaapt op spaarrekeningen, hebben beloftevolle start-ups het moeilijk om kapitaal aan te trekken en hun groei te financieren. Een start-up plan moet hen daarbij helpen met een tax shelter voor start-ups en fiscale incentives voor crowdfunding. Ook lagere loonkosten en een investeringsaftrek voor digitale investeringen zorgen voor ondersteuning.

DIGITAL-FRIENDLY LEGISLATION

Digitaalvriendelijke wetgeving

Nog te veel drempels in de wetgeving beletten dat bedrijven en consumenten de overstap naar het digitale maken. Die drempels moeten worden weggewerkt. Innovatieve bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld in de deeleconomie, moeten kunnen werken in een rechtszeker kader dat uitzicht geeft op groei.

E-commerce platform

E-commerce platform

De Belgische e-commerce sector moet alle kansen krijgen om haar achterstand met het buitenland in te halen. De overheid en de e-commerce sector ontmoeten elkaar daartoe in het op te richten e-commerce platform. Het platform laat toe om in dialoog te gaan, thema’s vast te leggen en oplossingen uit te werken, bijvoorbeeld op het vlak van een groeivriendelijke fiscaliteit, innovatieve online betaalsystemen en logistieke uitdagingen.

Een eerste concreet initiatief voor e-commerce betreft het mogelijk maken van nachtarbeid.

smartphone

E-invoicing

De overheid zal vanaf 2016 elektronisch factureren stelselmatig verplicht maken voor haar leveranciers. Deze omslag zal een multiplicator effect hebben; andere bedrijven zullen een voorbeeld nemen aan de overheid. Ondernemingen die elektronisch facturen hebben immers een competitief voordeel op internationaal vlak. Voor burgers die dat wensen moet papieren communicatie mogelijk blijven.

E-signature & e-archiving

E-signature & e-archiving

We creëren een samenhangend kader voor het gebruik van de elektronische handtekening, de elektronische aangetekende zending en een aantal vertrouwensdiensten zoals elektronische zegels, tijdstempels of website authenticatie.

Digital Health Valley

Mobiele technologie wijzigt het verstrekken van gezondheidszorg, de aanpak van preventie en het opvolgen van behandelingen. Zowel voor patiënten, gezondheidszorgverstrekkers en de gezondheidseconomie levert dit belangrijke voordelen op. Patiënten kunnen hun gezondheid beter opvolgen, artsen kunnen efficiënter werken en de ontwikkeling van innovatieve zorgtoepassingen krijgt een boost.

Een ambitieus mobiel gezondheidsplan en samenwerkingsverbanden tussen innovatieve bedrijven, de gezondheidswereld en de publieke sector versterkt patiënten, geeft gezondheidswerkers toegang tot nieuwe tools en laat Belgische bedrijven toe om wereldwijd mee te spelen in de gezondheidssector van morgen.

Volgende prioriteit

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.