Digitale overheid

Zowel burgers als ondernemingen moeten in staat zijn om tegen 2020 alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen en dit via een gebruiksvriendelijk kanaal.

Digitaal portaal

Burgers moeten al hun ‘levensgebeurtenissen’ via digitale weg aan de overheid kunnen melden. Via één gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol digitaal portaal zullen burgers alle dienstverleningen van de federale overheid kunnen gebruiken.

Eén keer volstaat: burgers moeten hun persoonlijke gegevens, wanneer deze ongewijzigd blijven, slechts één keer, en niet telkens opnieuw, aan de overheid meedelen.

Bedrijven en start-ups

Bedrijven moeten alle belangrijke sleutelmomenten digitaal kunnen melden. De nadruk moet daarbij liggen op het ontwikkelen van een digitaal proces voor de oprichting van een bedrijf, evenals digitale processen voor het wijzigen van informatie opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Onveranderde gegevens moeten maar één keer, en niet telkens opnieuw, worden meegedeeld. Dat verlicht de administratieve last aanzienlijk.

De overheid zal ook innovatie ondersteunen door start-ups een kans te geven bij overheidsopdrachten.

Next Generation Open Data

Publieke gegevens van de federale overheid moeten per definitie toegankelijk zijn, op een paar uitzonderingen na omwille van privacy en veiligheid. Een transparante toegang tot data betekent een betere democratie. Daarom zorgen we ervoor dat deze data op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn via één open data portaal.

Federale open data strategie

Operationele efficiëntie en transformatie

Het management van de overheid zal worden aangespoord om ICT-overheidscontracten zorgvuldig op te volgen en efficiëntiewinsten te creëren door diensten en processen verder te digitaliseren. De overheid zal ook gebruik maken van nieuwe technologieën, zoals sociale media en big data, en dit met een duidelijk doel: een betere dienstverlening tegen een lagere kost.

Volgende prioriteit

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.