Alexander De Croo
04.20.2015

Actieplan Digital Belgium zet in op groei en jobs

Vicepremier en minister voor Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo en de ‘Digital Minds for Belgium’ hebben vandaag ‘Digital Belgium’ voorgesteld. Doelstelling van het plan is met digitale innovatie de volgende jaren groei en jobs te realiseren. Ook premier Charles Michel zet zijn schouders mee onder het plan.

Digital Belgium’ is de voorbije maanden tot stand gekomen na een lange reeks van contacten, gesprekken en werkbezoeken. Samen met Alexander De Croo verwerkten de ‘Digital Minds for Belgium’, een groep van een twintigtal vooraanstaande professionals met een diepgewortelde ervaring in de digitale wereld, de aandachtspunten in het plan ‘Digital Belgium’.

Een hele reeks actoren uit het digitale ecosysteem woonde vandaag de voorstelling van ‘Digital Belgium’ bij. De Belgische internetpionier Robert Cailliau had hield bij de start een  levendig pleidooi voor de jeugd om te kiezen voor een digitale toekomst.

Jobs, welvaart en welzijn door digitale innovatie

Doelstelling van het actieplan ‘Digital Belgium’ is om door middel van digitale innovatie  groei en jobs te creëren. Het plan is niet vrijblijvend en zet in op drie duidelijke doelstellingen. “De digitale omslag zal heel onze economie vernieuwen. We zijn dan ook ambitieus: tegen 2020 moet België in de Europese top drie zitten van de meest geavanceerde landen op digitaal vlak, we willen minstens 1000 nieuwe start-ups in de digitale sector en 50.000 nieuwe banen in de hele economie,” aldus minister De Croo.

Vijf heldere inhoudelijke prioriteiten

Aan de hand van vijf inhoudelijke prioriteiten wil ‘Digital Belgium’ de positie van ons land op de digitale kaart versterken.

1.Digitale economie
2.Digitale infrastructuur
3.Digitale vaardigheden en jobs
4.Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid
5.Digitale overheid

Voor elke van deze pijlers zijn er drie tot zes prioritaire projecten uitgewerkt. Een aantal initiatieven zitten reeds in de opstartfase en hun concrete impact is verwacht voor de komende maanden. Zo besliste de regering enkele weken geleden op voorstel van Alexander De Croo al een Start-up Plan en rolt de federale overheid e-facturatie uit voor haar leveranciers.

Andere initiatieven die ‘Digital Belgium’ naar voor schuift, worden in de komende weken en maanden gelanceerd. Zo komen er onder meer een ‘Nationale Alliantie voor digitale vaardigheden en jobs’, een plan voor de uitrol van ultrasnel internet, een ‘Digital Health Valley’ en een strategie voor open data.

Premier Charles Michel verheugt zich erover dat de federale regering een ambitieuze digitale strategie aanneemt: “De groeivooruitzichten in het digitale zijn enorm. We staan voor een boeiende maar ook gigantische uitdaging. ‘Digital Belgium’ zal ons land sterker maken en extra groei en jobs opleveren.”

Van Digital Belgium naar een digitale wereld

Alexander De Croo beklemtoonde tot slot dat digitalisering niet alleen in ons land enorme kansen biedt, maar wereldwijd een driver is voor ontwikkeling en democratisering. Het verlaagt voor mensen de instap in de formele economie, vergemakkelijkt de registratie van kinderen bij geboorte en elimineert corruptie. Real time monitoring van telecomgegevens laat toe om bij humanitaire rampen de hulpverlening preciezer en efficiënter te organiseren.

“Vorige week heb ik bij de Verenigde Naties en de Wereld Bank sterk gepleit dat digitalisering een aandachtspunt is bij het opstellen van de Sustainable Development Goals, de internationale ontwikkelingsagenda voor de volgende vijftien jaar die de Verenigde Naties in september vastleggen. Ook in de Europese Unie bouwt ons land aan een Europese digitale coalitie, een groep landen die ons voorstel steunen om vanuit Europa digitalisering als prioriteit naar voor te schuiven in het internationale ontwikkelingsdebat.”

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.