Logo Base
04.20.2015

Alexander De Croo vraagt concurrentiebeschermende maatregelen bij mogelijke verkoop van Base aan Telenet

Vicepremier en Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo heeft kennis genomen van de intentie dat Telenet Base wil kopen. De minister wil dat de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten correctiemaatregelen uitwerken om de concurrentie te vrijwaren. De minister benadrukt het belang van investeringen in de mobiele netwerkinfrastructuur. Het zal vooral op deze mobiele netwerken zijn dat de digitale samenleving zich de volgende jaren verder kan ontwikkelen.

Base heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld met innovatieve aanbiedingen tegen lage prijzen en tevens via toegang aan virtuele spelers de marktwerking een sterke boost gegeven. Tenslotte heeft Base een triple play product in de markt gezet met een prijs die lager lag dan de concurrentie.

Het is aan de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten om te identificeren onder welke concurrentiebeschermende voorwaarden een mogelijke verkoop van Base aan Telenet kan worden goedgekeurd. Voor de minister is daarbij een efficiënte toegang voor andere markspelers tot de vaste en mobiele netwerken cruciaal. Dit moet toelaten dat alternatieve spelers via innovatieve aanbiedingen tegen concurrentiële prijzen kunnen blijven concurreren.

Base heeft vandaag een groot aantal virtuele mobiele operatoren op haar netwerk, die specifieke doelgroepen aanspreken met innovatieve abonnementen tegen lage prijzen. Deze kleine virtuele spelers moeten hun concurrentiestimulerende rol kunnen blijven spelen.

Na speculaties in de pers heeft de Minister op 8 april 2015 aan het BIPT een brief gestuurd aan de telecomregulator met de vraag zich voor te bereiden op alle mogelijke verkoopscenarios om een ondersteunende rol te kunnen spelen voor de mededingingsautoriteiten. De telecomregulator is het best geplaatst om de impact van een verkoop op de marktconcurrentie in te schatten en geschikte maatregelen voor te stellen om de concurrentie te garanderen.

“Het belang van mobiel internet zal de volgende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende netwerkinvesteringen gebeuren om een verdere groei van de digitale samenleving te garanderen. Dit alles moet gebeuren in een markt die voldoende concurrentieel is zodat gebruikers toegang hebben tot innovatieve diensten tegen scherpe prijzen,” aldus Alexander De Croo.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.