Crowdfunding start-ups
04.24.2015

Federale regering beslist voorwaarden tax shelter en crowdfunding voor start-ups

De federale regering heeft vandaag de fiscale voorwaarden voor de tax shelter en crowdfunding van start-ups vastgelegd. Door start-ups makkelijker toegang te geven tot financiering moedigt de regering jong en startend ondernemerschap in innovatieve sectoren aan. Starters kunnen ook rekenen op een verlaging van de loonkost, voor KMO’s komt er een digitale investeringsaftrek. Het start-up plan is een onderdeel van Digital Belgium, de strategie om van ons land een Europese digitale topper te maken.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom: “Meer kansen voor start-ups betekent meer kansen voor innovatie en nieuwe jobs. De tax shelter voor start-ups en de interessante voorwaarden voor crowdfunding geven starters een betere toegang tot financiering. Om een zo breed mogelijke groep van mensen te laten bijdragen aan startersfinanciering zal de tax shelter ook gelden bij inbreng van kapitaal in startersfondsen. Op die manier geven we een nieuwe generatie van jonge ondernemers de kans om de stap te zetten naar succesvolle groei.”

Tax shelter voor start-ups

​​Er komt een fiscale incentive om investeringen in Belgische start-ups aan te moedigen. Op die manier krijgen start-ups makkelijker toegang tot financiering, slapend spaargeld op spaarboekjes wordt geactiveerd.

De fiscale incentive zal bestaan uit een belastingvermindering in de personenbelasting die een investeerder/natuurlijke persoon ontvangt, wanneer hij/zij investeert in een jonge ondernemer. Om de belastingvermindering volledig te kunnen genieten moeten de aandelen gedurende vier jaar worden aangehouden.

Concreet gaat het om (1) een belastingvermindering van 45% indien wordt geïnvesteerd in een start-up microvennootschap en (2) om een belastingvermindering van 30% in een start-up KMO-vennootschap.

Onder start-up onderneming wordt verstaan een micro-onderneming of KMO die jonger is dan vier jaar.

Volgende modaliteiten zijn van toepassing:

  • een investeerder/natuurlijke persoon kan jaarlijks maximaal 100.000 EUR investeren;
  • een start-up onderneming kan maximaal 250.000 EUR ophalen via deze regeling;
  • elke investeerder mag voor maximum 30% deelnemen in het kapitaal van de start-up vennootschap.  Indien voor meer dan 30% wordt geïnvesteerd in het kapitaal, wordt de belastingvermindering gegeven ten belope van de  30% deelneming;
  • enkel investeringen in Belgische startups komen in aanmerking;
  • er wordt ook een belastingvermindering toegekend aan beleggers die investeren in start-up vennootschappen via een startersfonds;
  • zowel familieleden als werknemers verkrijgen een fiscaal voordeel indien zij investeren in start-up onderneming. Kapitaalsinbreng door de bedrijfsleider zelf komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

Crowdfunding wordt interessanter

Ook het fiscaal aantrekkelijker maken van crowdfunding moet de financiering van starters extra ondersteunen.

Het fiscaal aantrekkelijker maken van crowdfunding moet de financiering van start-up ondernemingen extra ondersteunen.

Concreet zal het verstrekken van kapitaal en leningen via een platform van crowdfunding fiscaal ondersteund worden via respectievelijk een belastingvermindering in de personenbelasting op de investering in kapitaal en een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen.

De investeringen in kapitaal komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% en 45% (cfr. regeling tax shelter).

Volgende modaliteiten zijn van toepassing met betrekking tot de leningen:

  • interesten uit leningen: er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de interesten uit leningen ten belope van de eerste schijf van 15.000 EUR;
  • de leningen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling moeten een minimale looptijd hebben van 4 jaar;
  • de vrijstelling van de roerende voorheffing is maar van toepassing voor zover het leningen betreft verstrekt aan start up vennootschappen.

Lagere loonkost voor jonge ondernemingen

Ook de loonkost voor startende ondernemingen wordt verlaagd. Start-ups zullen tijdens hun eerste jaren een gedeelte van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op lonen niet moeten doorstorten. Micro-ondernemingen zullen de eerste vier jaar 20% op hun bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten, KMO’s 10%.

Investeringsaftrek digitale investeringen

Om investering in digitalisering aan te moedigen heeft de regering beslist om de éénmalige investeringsaftrek uit te breiden tot investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- of factureringssystemen.

De fiscale incentive is bedoeld voor kmo’s en micro-vennootschappen die investeren in digitale activa. De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedragin één maal wordt afgetrokken van de belastbare winst.

Naast deze fiscale maatregelen voorzag het start-up plan ook in het wegwerken van de belangrijkste concurrentiehandicap van de Belgische e-commercesector: het verbod op nachtarbeid. Omdat nachtwerk in ons land niet is toegelaten voor e-commerce, vlaggen heel wat e-commercespelers hun logistieke activiteiten uit naar het buitenland. Vorig jaar betekende dit een verlies van 2,4 miljard of 8.300 banen. Op termijn staan meer dan 36.000 jobs op de helling. De minister van Werk moet voor de zomer met een wetswijziging komen om nachtarbeid mogelijk te maken voor de sector van de e-commerce.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.