Groen licht voor nieuw beheerscontract Bpost
10.30.2015

Groen licht voor nieuw beheerscontract bpost

De Ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier Alexander De Croo het zesde beheerscontract van bpost goedgekeurd. Het nieuwe beheerscontract moet het huidige beheerscontract vervangen dat eind december afloopt en zal gelden tot eind 2020.

Het nieuwe beheerscontract bevestigt de publieke dienstverlenende opdracht van bpost en garandeert de naleving ervan, tegen een lagere kostprijs voor de begroting. Het contract wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie.

1.300 verkooppunten, waarvan 650 postkantoren 
Het nieuwe beheerscontract waarborgt de nabijheid van diensten, zeker in landelijk gebied, en het voortbestaan van een voldoende dicht netwerk. Concreet bepaalt het nieuwe beheerscontract een nabijheidsnetwerk van minstens 1.300 verkooppunten, waarvan 650 postkantoren. Het beheerscontract voorziet ook dat in elke gemeente minstens één volwaardig postkantoor moet zijn.

Het nieuwe beheerscontract schrijft verder voor dat bpost nog een hele reeks andere publieke diensten moet verzorgen, zoals onder meer:

  • de sociale rol van de postbode, met inbegrip van de dienst “AUB Postbode” voor mindervaliden
  • de betaling aan huis van pensioenen aan senioren en van uitkeringen aan personen met een handicap
  • de verlening van financiële postdiensten zoals contante geldstortingen aan het loket
  • de uitreiking van postzendingen verstuurd door het verenigingsleven aan een bijzonder tarief
  • de financiële en administratieve verwerking van boetes
  • de verkoop van postzegels en andere postwaarden

Kwaliteit voorop 
Het beheerscontract bevestigt ook de geldende kwaliteitsdoelstellingen waaraan de dienstverlening van bpost moet voldoen. Indien bpost deze kwaliteitseisen niet respecteert, zal het bedrijf haar vergoeding verminderd zien.

Conform de Europese mededingingsregels is de vervroegde uitreiking van dagbladen en de verdeling van tijdschriften niet meer opgenomen in het beheerscontract. Deze werden op 16 oktober jongstleden, na een openbare procedure, door de Ministerraad toegewezen aan bpost.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.