Proximus
12.03.2015

Kamer stemt belangrijke hervorming bpost en Proximus

De Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsontwerp dat een gelijk speelveld creëert voor de autonome overheidsbedrijven bpost en Proximus. Concreet wordt de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven gewijzigd zodat Proximus en bpost voortaan met gelijke wapens kunnen strijden als hun concurrenten.

De wetswijziging stemt ook het bestuur van de beursgenoteerde overheidsbedrijven af op de corporate governance-regels die gelden voor alle andere beursgenoteerde bedrijven. De wettelijke grendel voor het aanhouden van de overheidsparticipatie op 50% plus 1 aandeel verdwijnt.

Vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo: “Proximus en bpost zijn twee sterke bedrijven. Dat moet zo blijven. Daarom heffen we een reeks organisatorische beperken op die enkel gelden voor bpost en Proximus, maar niet voor hun concurrenten. Deze hervorming geeft Proximus en bpost gelijke wapens om de concurrentie aan te gaan en sterke bedrijven te blijven. Dat is in het belang van de bedrijven, hun werknemers én de consument.”

Concreet worden voor bpost en Proximus volgende organisatorische beperkingen opgeheven:

  • Er wordt afgestapt van de afwijkende regels voor het nemen van participaties in een ander bedrijf (een 2/3e meerderheid in raad van bestuur) en voor het betrekken van een filiaal bij de uitvoering van publieke diensten (een koninklijk besluit).
  • Het afwijkende reglementair kader van toepassing op het aanwervingsbeleid van de autonome overheidsbedrijven (statutaire tewerkstelling) zal worden afgestemd op het kader van toepassing op privé-bedrijven (contractuele tewerkstelling).
  • Autonome overheidsbedrijven zullen in dezelfde omstandigheden als hun niet-publieke concurrenten gebruik kunnen maken van onderaannemers en zelfstandigen. Hierbij zullen uiteraard dezelfde regels van toepassing zijn met betrekking tot schijnzelfstandigheid.

Corporate governance-regels 
Ook zullen Proximus en bpost voortaan moeten werken volgens dezelfde regels van corporate governance die ook gelden voor andere beursgenoteerde bedrijven. De wijze van benoeming en de werking van de raad van bestuur worden afgestemd op de regels van corporate governance die gelden voor alle andere beursgenoteerde vennootschappen.

Bestuurders zullen conform het gemeen recht door de algemene vergadering worden benoemd, de voorzitter en de CEO zullen in de toekomst aangeduid worden door de raad van bestuur. Nu worden bestuurders, voorzitter en CEO benoemd door de regering.

Deze wijziging betekent ook dat de bestaande eenzijdige bevoegdheden van de overheid om tussen te komen in het bestuur van beursgenoteerde overheidsbedrijven opgeheven zullen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het verplichten van de Raad van Bestuur om te beraadslagen over een specifiek onderwerp of de mogelijkheid van de voogdijminister een beslissing van de Raad van Bestuur te vernietigen. De overheid zal haar invloed in de toekomst moeten laten gelden via de gewone vennootschapsrechtelijke kanalen.

Wettelijke grendel overheidsparticipatie
De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde ook in met opheffen van de wettelijke grendel die de overheid vandaag verplicht om een meerderheid van minstens 50% plus één aandeel aan te houden. De hervorming bepaalt het kader waarbinnen de overheidsparticipatie in beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven eventueel kan worden teruggebracht. Daarbij is geen ondergrens bepaald om de volledige flexibiliteit te behouden om alle mogelijke strategische opties te kunnen bekijken.

Merk op: de hervorming houdt géén beslissing in omtrent enige verlaging van de participatie van de overheid in de overheidsbedrijven. Enkel de voorwaarden en het kader worden vastgelegd waarbinnen een wijziging kan gebeuren. Om te beslissen tot een verlaging van een participatie onder 50% plus één aandeel is een in ministerraad overlegd koninklijk besluit nodig.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.