12.02.2016

Nieuwe innovatie-aftrek goed nieuws voor digitalisering Belgische economie

De nieuwe innovatie-aftrek die in de maak is, betekent goed nieuws voor de verdere digitalisering van de Belgische economie. Dat zegt vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. De federale regering keurde vandaag op voorstel van minister van Financien Van Overtveldt in eerste lezing de hervorming goed van de octrooi-aftrek. Die wordt vervangen door een aftrek voor inkomsten uit innovatie, waaronder voortaan ook softwareontwikkeling valt.

Alexander De Croo: “De nieuwe innovatie-aftrek zal ook van toepassing zijn op inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software. Dat is niet meer dan logisch. Auteursrechtelijk beschermde software heeft dezelfde fundamentele kenmerken als een octrooi, maar dan voor digitale processen. Het is nieuw, inventief en industrieel toepasbaar.”

“Het economisch potentieel van de digitale economie zit niet enkel bij digitale start-ups en in de ICT-sector, maar voor een groot stuk ook in andere traditionele sectoren. Door de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten wordt het voor Belgische bedrijven aantrekkelijker om hun innovatieve software in België te ontwikkelen. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de sector, extra investeringen in innovatie en het versterken van de concurrentiekracht van de Belgische economie.”

Investeringen in innovatie stimuleren

De nieuwe innovatie-aftrek is bovendien flexibel en houdt rekening met het eigen karakter en de levenscyclus van softwareontwikkeling. Ook aanpassingen van bestaande computerprogramma’s kunnen in aanmerking komen. Dat is belangrijk want de ontwikkeling van software is een continu proces van opeenvolgende releases en updates. Ook software die niet-gecommercialiseerd wordt of software waarop geen patent wordt genomen komt in aanmerking.

Heel wat Belgische KMO’s doen vandaag aan innovatie zonder zich er van bewust te zijn. Wanneer zij nieuwe software schrijven om hun productieprocessen te verbeteren, leidt dit voor hen tot belangrijke besparingen en performantere systemen. Deze KMO’s generen dus inkomsten uit hun investeringen in innovatieve software. Omdat de know-how voor hen te belangrijk is, commercialiseren zij vaak de software niet (door er licentie of patent op te nemen). De nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten zal ook deze belangrijke investeringen in innovatie stimuleren.

Om na te gaan of software in aanmerking komt voor de innovatie-aftrek moet het voldoen aan de voorwaarden voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of –programma zoals voorzien in het Wetboek voor Inkomstenbelasting (WIB). Bij twijfel kan Belspo, de POD Wetenschapsbeleid, een bindend advies verlenen.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.