NMBS
09.22.2015

Samenwerking NMBS en Google moet opstap zijn naar échte open data

Vandaag kondigden de NMBS en Google aan dat de statische data van het spoorbedrijf toegankelijk worden via Google Maps. Vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo is tevreden dat de NMBS een nieuwe stap zet om haar data beter beschikbaar te maken en hoopt dat ook andere ontwikkelaars toegang krijgen tot de data van het spoorbedrijf.

Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda en Telecom: “De overeenkomst tussen Google en de NMBS is een belangrijke stap. Mensen zullen via Google-apps de statische data van het spoorbedrijf kunnen raadplegen. Het komt er nu op aan om de volgende maanden voluit voor ‘open data’ te gaan en ook andere ontwikkelaars op hetzelfde moment en in real time toegang te geven tot de data van het spoorbedrijf. Het openstellen van de NMBS-data zal de ontwikkeling van innovatieve applicaties stimuleren en het leven van treingebruikers makkelijker maken.”

Wettelijke verplichting komende maanden
Eind juli keurde de federale regering een ambitieuze federale open data-strategie goed. De federale regering zette tegelijk ook het licht op groen voor een wetsontwerp dat het hergebruik van overheidsinformatie regelt. De nieuwe wet voorziet dat gegevens die door overheden verzameld worden in het kader van hun taken vrij beschikbaar en herbruikbaar moeten zijn. Enkel bij uitzondering, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen, is dat niet het geval. Ook overheidsbedrijven zullen voor hun taken van openbare dienst onder de nieuwe regels vallen. “De wettelijke verplichting om deze data te delen, komt er sowieso aan. Ik ben tevreden dat de NMBS al een eerste stap zet,” aldus minister De Croo.

Met haar open data strategie draait de federale overheid de huidige logica om waar openheid eerder de uitzondering is. Het wetsontwerp moet de komende maanden finale goedkeuring krijgen, na advies van de Raad van State en de Privacycommissie. De nieuwe regels zullen tegelijk de omzetting zijn van de Europese PSI-richtlijn (2013) die het gebruik van niet-persoonlijke data en informatie van publieke instellingen regelt (‘Public Sector Information’ of PSI).

Technologiefederatie Agoria schatte voor België de mogelijke nettowinst van het openstellen van overheidsdata in op 900 miljoen. Volgens de Europese Commissie lopen de voordelen van open overheidsdata voor de volledige Europese economie op tot 40 miljard euro per jaar.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.