02.02.2017

Tax shelter start-ups geldt nu ook voor investeren via crowdfundingplatformen

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo is tevreden met het nieuw wettelijk kader voor crowdfundingplatformen. Deze wet, die op 1 februari in werking treedt, breidt de tax shelter voor start-ups uit naar investeringen via crowdfundingplatformen. “Een goede zaak voor starters én investeerders,” vindt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

Alexander De Croo lanceerde in 2015 de tax shelter voor start-ups die een fiscaal voordeel geeft voor mensen die investeren in start-ups. De belastingvermindering kan tot 30 procent van het geïnvesteerde bedrag bedragen, of zelfs tot 45 procent als het om een micro-onderneming gaat.

Om van het volledige belastingvoordeel te kunnen genieten moet de investering (aandelen) minimaal 4 jaar worden aangehouden. Voortaan zullen ook investeringen via erkende crowdfundingplatformen in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.

Het nieuwe wettelijk kader bepaalt de voorwaarden waaraan een crowdfundingplatform moet voldoen om erkend te zijn. De voorwaarden en procedure zijn terug te vinden op de website van de FSMA die instaat voor de erkenning. Alleen investeringen via erkende crowdfundingplatformen komen in aanmerking voor het fiscale voordeel.

Kapitaalrondes tot 300.000 euro waarbij een individuele investeerder kan intekenen op maximaal 5.000 euro (vroeger 1.000 euro) zijn vrijgesteld van prospectusverplichting.

Naast de voordelen van de tax shelter, brengt het nieuwe wettelijk kader voor crowdfundingplatformen ook voordelen met zich voor crowdlending. Concreet zal het verstrekken van leningen via een crowdfundingplatform fiscaal ondersteund worden via een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen.

Volgende modaliteiten zijn van toepassing met betrekking tot de leningen:

  • Interesten uit leningen: er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de interesten uit leningen ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro;
  • De leningen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling moeten een minimale looptijd hebben van 4 jaar;
  • De vrijstelling van de roerende voorheffing is maar van toepassing voor zover het leningen betreft verstrekt aan start-up vennootschappen.
Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.